– Vi är väldigt glada att knyta Ingrid till oss. Hon har en gedigen erfarenhet och kunskap, både strategiskt och politiskt, som kommer stärka LRF ytterligare, säger LRFs kommunikationschef Gunnar Gidefeldt.

Ingrid Hedenvind Brask har över 20 års erfarenhet av kommunikation och opinionsbildning. Hon har lett större kommunikativa projekt och har även politisk erfarenhet genom sitt arbete i Europaparlamentet och Sveriges riksdag. De senaste sex åren har hon varit kommunikationschef på Arbetsgivarorganisationen Almega.

– Jag har haft en fantastisk tid på Almega, men när den här chansen dök upp ville jag inte missa den. Jag ser verkligen fram emot att börja min nya roll på LRF som är den viktigaste organisationen för att vi ska klara omställningen till en hållbar framtid, säger Ingrid Hedenvind Brask.

Hon kommer in samtidigt som LRF gör sin stora omorganisation, projekt Diamant, som ska öka medlemsnyttan ytterligare. En del i det är att lyfta LRFs frågor ännu tydligare i opinionen och bli tydligare mot politiken om vad som krävs för att omställningen ska lyckas. Här får presschefen en nyckelroll i att samla all den kommunikativa kraften som finns i organisationen och få ut budskapen ännu tydligare.

– LRF är en organisation som har en väldigt hög trovärdighet. Det har inte minst visat sig under och före Ukrainakriget. Precis som i min roll på Almega är det viktigt att i LRF lyfta företagarfrågorna. Det ska vara enklare att både driva och ta över företag. Vi är i en tid av ett stort generationsskifte inom svenskt lantbruksföretagande. Det är viktigt att svenska myndigheter och beslutsfattare förstår det och bidrar till att underlätta framtidens matproduktion. Där har kommunikationen en viktig roll att förklara för allmänhet och beslutsfattare. Men det är en komplex värld och jag känner stor ödmjukhet inför uppdraget, säger Ingrid Hedenvind Brask.

Ingrid Hedenvind Brask bor i Stockholm och har fyra vuxna döttrar. Hon har också vunnit Camilla Läckbergs deckartävling med ett drama som utspelade sig i den politiska miljön, och kampanjat för att rädda den svenska mjölken.