Den 20 september stängde möjligheten att söka stöd för företag verksamma inom delar av animalieproduktionen och växthusnäringen. I en sammanställning från Länsstyrelsen har 13 576 ansökningar från lantbruket kommit in under perioden, ansökningar som motsvarar 1,56 miljarder kronor.  

Sammanräknat med de tidigare ansökningarna inom fjäderfäsektor – som uppgår till ca 280 miljoner kronor – landar därmed enligt tidiga siffror det totala beloppet på totalt 1,84 miljarder av den totala budgeten på ca 1,9 miljarder.  

LRFs näringspolitiske rådgivare Lars-Erik Lundkvist, säger:

– Antalet ansökningar visar att många har utnyttjat möjligheten att få hjälp i krisen. Det är ännu preliminära siffror, men den totala summan som ligger mycket nära totalbudgeten på ca 1,9 miljarder visar att behovet av ekonomiskt stöd i lantbruket är mycket stort.  

Fotnot: Resterande belopp – upp till de avsatta 3,2 miljarder i statens stödpaket – är vikta för dieselskatteåterbetalning, nationell ersättning och yrkesfisket.