– Sveriges bönder är mitt uppe i en historisk kostnadskris som varit väldigt tuff. Stödpaketet som riksdagspartierna antog för några veckor sedan har varit en viktig signal på att politiken tar situationen på allvar, säger Palle Borgström.

Som en konsekvens av oroligheterna i vår omvärld har inflationen nått rekordnivåer. I maj steg den till 7,2 procent i årstakt, framför allt drivet av snabbt stigande livsmedelspriser. I en landsomfattande annonskampanj går nu LRF ut och tackar Sveriges konsumenter för att de stöttar svensk matproduktion och fortsätter att välja råvaror från landets bönder trots stigande matpriser. Annonsen går i riks- och regional press med start på tisdag.

– Vi är medvetna om att många hushåll har det kämpigt med de ökande kostnaderna i samhället. Men det är viktigt att man varje dag väljer mat som produceras av oss svenska bönder. Det bidrar till att vi kan återinvestera i ett utökat, tryggt och hållbart jordbruk, och att vi får ett stärkt civilförsvar på köpet, säger Palle Borgström.

Här är annonsen som nu går ut:

annonsbild