Åtta politiker och en tjänsteman åkte med och besökte grisproducent Dennis Persson, Össjö. Här diskuterades antibiotika, svanskupering och salmonella. Under bussturen fick de information om grödorna som fanns ute fälten, åkerböna, maltkorn, raps. Nästa stopp var hos mjölkproducent Anders Larsson, Tåstarp.

"Den goda jorden", Hans Andersson och Torsten Winther, informerade om att skydda åkermarken, vikten av förtätning och att bygga på höjden. Politikerna lyssnade på argumenten för att bevara åkermarken i kommunen.

Foto: Bengt Nilsson