Mötet handlade om LRF i framtiden.

Det hölls processer om:
• Hur ska LRFs verksamhet vara för att vara attraktiv för medlemmar?
• Hur får vi engagerade medlemmar?
• LRFs varumärke, kvalité – kvantitet
• Hur ska vi få fler och aktivare förtroendevalda?
• Hur ska LRF kommunicera vad som görs?

Det var högt till tak och mycket diskussioner. En del av dessa åsikter kommer att ligga till grund för LRF Skånes verksamhetsplanering inför år 2016.

Jan Hultgren och Lena Henningsson-Jönsson