LRF Skåne fanns på plats när Trafikverket presenterade en översiktlig landskapsanalys för södra Sverige i samband med planeringen av en ny höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Malmö.

En ny järnväg innebär en mycket stor barriär för landskapet och inte minst för jord- och skogsbruket. LRFs arbete för att påverka sträckningen kommer att vara mycket betydelsefullt för våra medlemmar.