LRF Skåne Sydost var först ut i regionen med att hålla höstmöte måndagen den 9 november på Bollerup med ca100 deltagande medlemmar. Det övergripande temat för kvällen var aktuell jordbrukspolitik.

Riksdagsledamoten Kristina Yngwe delade med sig av sin kunskap och sina erfarenheter gällande det jordbrukspolitiska arbetet i Sverige och EU. Yngwe svarade på frågor från deltagarna och från LRF Skånes ordförande Marianne Andersson, som sedan själv reflekterade över hur jordbrukspolitiken har utvecklats över tid och vad som krävs av lagstiftningen för att även i framtiden kunna driva ett välfungerande skånskt lantbruk.

Därtill gav representanter från Polisen och Länsförsäkringar tips om hur en kan skydda sin egendom mot de ökade bränsle- och maskinstölderna i området och LRF Skånes Annika Sällvik höll en snabbkurs i Salmonellaspridning.

De tre resterande höstmötena kommer att hållas 17 november på Osby naturbruksgymnasium, 19 november på Erikslund i Ängelholm och 1 december på SLU Alnarp.

TEXT: Alice Larsson