Lantmästardagen på SLU Alnarp arrangeras för att studenterna ska få ökad kännedom om företag och organisationer från branschen.

Studenterna hade anordnat en mässa som pågick under dagen och ett hundratal lantmästarstudenter tog chansen att mingla i LRF Skånes monter. Lantmästarstudenterna var engagerade och visade ett mycket stort intresse för LRFs organisation och arbete.

Emil Hjalmarsson och Josefin Svensson, styrelseledamöter i LRF Ungdomen Skåne, var också på plats och minglade med studenterna.

LRF Skåne tog chansen att intervjua ett antal studenter och vi fick många bra inspel till det fortsatta arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.