140 lantmästarstudenter, nötköttsföretagare och andra intressenter kom till branschdagen för nötköttsproduktion på SLU Alnarp.Årets tema för dagen var lönsamhet, konkurrensförmåga och tillväxt av hållbar svensk nötköttsproduktion.

LRF Skånes ordförande, Marianne Andersson, höll tillsammans med Anita Persson, företagsutvecklare på LRF Skåne, en diskussion angående arbetet med den regionala livsmedelsstrategin. Deltagarna hade många tankar om hur strategin för de gröna näringarna bör se ut.

- Vi fick bra inspel till strategin tack vare den givande diskussionen mellan företagare och studenter. Detta gav kraft bakom orden, säger Anita Persson.

Ett flertal föreläsningar hölls under dagen. Therese Strand från Svenska Köttföretagen berättade om den nya handlingsplanen för nötköttsproduktion, Handlingsplan Nöt, och Viktoria Östlund från LRF Kött berättade bland annat om deras omvärldsbevakning, påverkansarbete och samarbeten.

- Vi samarbetar bland annat med ICA och McDonalds, vilket syftar till att ge svenskt nötkött bättre synlighet till konsumenten, säger Viktoria Östlund.

Svenskt Kött gjorde jämförelser mellan svensk och amerikansk nötköttsproduktion med fokus på antibiotikaanvändning, djurhälsa och klimatpåverkan och Jordbruksverket presenterade läget för dagens export, men lyfte också framtida möjligheter för ökad nötköttshandel med omvärlden.

- Jordbruksverkets statistik visade att det största exportvärdet i nötköttsproduktionen ligger i skinnet. Självklart ser man en utvecklingspotential i detta och det är anmärkningsvärt att Handlingsplan Nöt inte valt att inte behandla den frågan, säger Anita Persson.

Därtill talade LRF-medlemmarna Håkan Bengtsson, årets nötköttsföretagare i Skåne 2015, och Tobias Nilsson, ordförande för Skånes Nötköttsproducenter, om sina drivkrafter och visioner gällande deras nötköttsföretagande.

TEXT: Alice Larsson