Eftermiddagen och kvällen innehöll mycket information om  bland annat äganderättsfrågor, vattendirektivet, salmonella och om kunskapslyftet.

Kunskapslyftet innebär att LRF under 2016 kommer att göra en extra satsning på kommungrupperna i landet. Det handlar om utbildningar och aktiviteter.

Marianne Andersson, regionordförande, pratade om Var ligger frågan, vad ansvarar riksförbundet, regionen, kommungrupper och lokalavdelningen för.
- Folkrörelse betyder att vi alla måste hjälpas åt för att förflytta oss. Ta nytta av varandra, ställ frågor och be om hjälp!

Anna Kristoffersson, LRFs Kommungrupp i Lund, redovisade "LRF i framtiden". En grupp förtroendevalda och medlemmar har tillsammans tagit fram ett material att användas för ett LRF i framtiden.

Under senare delen av konferensen fick deltagarna arbeta i grupper med att diskutera vilka förväntningar man kan ha på lokalavdelning, kommungruppen, regionstyrelsen, regionkontoret och riksförbundet.