Kvällen inleddes med att Agne Andersson, Önnestad Naturbruksgymnasium berättade om Osby Naturbruksgymnasiums historia. Göran Kihlstrand, verksamhetsutvecklare LRF Skåne pratade vattenfrågor och specifikt vattendirektivet. Frågor som kom upp var bland annat jämförelser med Danmark kring direktivet och det fanns olika meningar om hur mycket åtgärderna, som ska sättas in, påverkar vattenkvaliteten. Stöden för landsbygdsprogrammet diskuterades och hur dessa kommer att påverka det skånska lantbruket.

Det diskuterades också hur svenska stödformer jämfördes med finska och danska stödformer och det är viktigt att vi inte tappar vår konkurrensförmåga.

Jan Hultgren, verksamhetsutvecklare LRF Skåne pratade strandskydd och frågor var hur ekonomibyggnader som används inom jordbruket är undantagna strandskyddet, men Länsstyrelsen eller kommunen kan hävda att det finns andra placeringsalternativ. Länsstyrelsen i Skåne har lagt in nya parametrar utöver det som riksdagen har fastställt, t.ex. finns då tysta områden, vad detta innebär praktiskt för jord- och skogsbruket vet vi inte dagsläget.

Kontaktperson: Anita Persson, LRF Skåne