LRF lägger mycket resurser på att förstärka arbetet med äganderätt och brukanderätt. På hörnmötet för LRF Skåne sydväst deltog 120 medlemmar från hela Skåne. Flera experter var på plats för att presentera och diskutera aktuella ämnen inom området.

Åsa Hill, LRFs expert på tillsynsfrågor, presenterade spetskompetensen i den nya ägande- och brukanderättsgruppen, som ska fungera som ett stöd för regionerna. På plats fanns också Ulf Wickström, jurist på LRF och Erik Evestam, äganderättsexpert som ska stötta just LRF Skåne. De talade om vattendirektivet, vattenskyddsområden och skogsfrågor satt i förhållande till ägande- och brukanderätt för företag inom de gröna näringarna.  

Maria Nilsson och Anna Bergviken från LRF Konsult berättade om vilka regler som gäller och hur de kan vara behjälpliga när en enskild förtagare blir drabbad av markintrång.

Slutligen presenterade Britt-Marie Jobacker från Studieförbundet Vuxenskolan hur man kan starta en studiecirkel och tillsammans införskaffa sig mer kunskap inom området.

TEXT: Alice Larsson