Ystad Österlen Miljöförbund har upphävt de tidigare gällande riktlinjerna för vattenskyddsområdena i Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner. Det innebär att det inte blir något generellt förbud mot användning av växtskyddsmedel. Miljöförbundet kommer att handlägga ärenden om växtskyddshantering inom vattenskyddsområden i enlighet med den vägledning som tagits fram av HAV och Naturvårdsverket. Ansökan skall vara inne senast 6 veckor före bekämpningstillfället. Tillstånd ges för 5 år.

Detta beslut är en stor framgång och visar att allt det arbete LRF på alla nivåer lagt ner tillsammans med lantbrukarna, äppelodlarna och HIR, har gett resultat. Ett arbete startar nu, under ledning av Per-Erik Holmgren, HIR, för att få till en förenkling av ansökningsförfarandet, och ett förslag skall finnas framme i januari 2016.

Läs mer i pdf Bio Rio.

Kontaktperson: Göran Kihlstrand, LRF Skåne