Miljötillsynsnämnden i Höganäs medger undantag från kravet på nedmyllning vid spridning av gödsel på vinderosionskänslig jord. Medgivandet gäller berörda lantbrukare i kommunen under perioden 16 mars-31 juli 2016 under förutsättning att

• Spridning sker på falt i kommunen där det finns uppenbara problem med grödskador orsakade av vinderosion och/ eller jord flykt.

• Skyddsavstånd på minst 6 meter hålls vid öppna diken, bäckar, åar, vattentäkter, märgelgravar, sjöar och övriga vatten.

• Gödseln består av fast- eller djupströgödsel. Flytgödsel får bara användas om varken fast- eller djupströgödsel finns tillgänglig och att gödseln är av sådan kvalitet att önskvärd effekt för att förhindra vinderosion kan uppnås.

• Spridning sker endast helgfria dagar måndag - fredag.

• Gödselgivan inte överstiger 15 ton per hektar.

• Miljöavdelningen i Höganäs kommun informeras skriftligen senast tre vardagar efter spridningens genomförande. På karta redovisas spridningsområde, areal, gödselslag samt giva.

Läs mer i pdf Beslut Höganäs 2016.