Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att med stöd av 36 § Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket, medge dispens till spridning av gödsel utan efterföljande nedmyllning inom fyra timmar på fält med känsliga grödor och vinderosionskänslig jord inom Simrishamn, Ystad och Tomelilla kommuner.

Läs mer i pdf till höger.