LRFs förbundsordförande, Helena Jonsson, samt förbundsstyrelseledamöterna Sven Norup och Åsa Odell besökte Hässleholm, Glumslöv och Sjöbo under två dagar i början av mars. Då diskuterade de utformningen av framtida CAP (Common Agricultural Policy) tillsammans med LRF Skånes förtroendevalda och medlemmar.

Stödens utformning, produktionsökning, energiproduktion, försäkrings- och riskhanteringssystem och den nationella livsmedelsstrategin var några av de ämnen som diskuterades.

Helena Jonsson lyfte fördelarna med en ökad livsmedelsproduktion i Sverige.

- Om vi ökar produktionen så skapar vi 23 procent fler arbetstillfällen än andra branscher, så det blir en stor till gång för hela samhället.

Åsa Odell kopplade samman Sveriges och EU:s jordbrukspolitik.

- Den nya CAP-reformen är tänkt att stötta den nationella livsmedelsstrategin och ökad produktion i Sverige.

Det pågår just nu politiska överväganden om hur man ska utforma systemet så att landet får önskad effekt. Sven Norup är tydlig med var han står i frågan.

- Finns det någon annan bransch där man skulle tveka om att höja sin produktion, undrar han.

Han fortsätter:

- Vi måste vara beredda att anpassa oss och arbeta under ständig förändring eftersom förutsättningarna omkring oss ständigt förändras.

Ett flertal synpunkter framfördes och lyftes till diskussion på de tre mötena. Försäkrings- och riskhanteringssystem, Sveriges självförsörjningsgrad, LRF-medlemmarnas medelålder, råvaror som kan vara livsmedel eller energi och utjämning av stöd inom EU var några av ämnena som togs upp.

Du finner presentationerna i pdf här till höger och där finns också talmanus i lager.