Mötet hölls i Västra Karups bygdegård.

Det kom ett 80-tal intresserade för att lyssna på och ställa frågor till miljöchef Tina Eriksson, samt representanter från Ahlsell, Alnarp Cleanwater och Biovac.
Lars Törner var moderator.

Har du frågor är du välkommen att kontakta kommungruppens ordförande Anne-Marie Wemmert.