LRF Skåne har fått ovan rubricerat förslag för yttrande och önskar härmed i samarbete med berörda kommungrupper lämna följande synpunkter. Vid sidan om detta gemensamma remissyttrande kan kommungrupperna inkomna med egna synpunkter.

Läs mer i pdf (till höger).