Sven Ulrich Olsson, lantbrukare berättade om sin erfarenhet av anbudsförfarande i Söderhamns kommun. Deltagarna fick goda tips kring vad man ska tänka på vid en upphandling.

- Både processen före, under och efter själva anbudsförfarandet är avgörande för att lyckas med upphandlingen, berättade Sven Ulrich Olsson. Du behöver både analysera behovet och omfattningen av upphandlingen för att sedan kunna planera hur du ska kunna leverera dina produkter. Därefter är det viktigt att följa upp nöjdheten hos din kund och ha en kontinuerlig dialog.

Christina Möll, Europakontoret, jurist informerade om vad som gäller i LOU (Lag om offentlig upphandling). Hon gick genom förfarandet med anbud och upphandling både i teori och praktik och visade även på förfrågningsunderlagets möjligheter för lantbrukare som är intresserade av att lägga anbud. För er som är intresserade av att se hur ett förfrågningsunderlag ser ut så finns de utlagda på kommunernas hemsida i programmen tendsign och opic.

Deltagarna på kursen fick även ta del av den Skånska handboken för livsmedelsupphandling som LRF Skåne tagit fram med Livsmedelsakademin och Region Skåne. Detta är en inspirationsskrift för beslutsfattare, upphandlare, kostansvariga och leverantörer. I nästa steg fanns det även ett önskemål från kursens deltagare om att LRF ska ta fram en effektiv lathund för upphandling.

Om du vill lära dig mer om de möjligheter som finns inom offentlig upphandling så finns det möjlighet att anmäla sig till en enskild rådgivning.

Aktiviteten delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

En fortsättning är Enskild rådgivning som görs per telefon och beräknas ta 1-2 timmar effektiv mötestid. Utgångspunkten är företagarens önskemål om utveckling på området upphandling. Rådgivaren svarar på företagarens frågor och de upprättar tillsammans en handlingsplan för att nå dit. Tanken är att handlingsplanen ska vara helt praktiskt orienterad och att den ska vara anpassad till respektive företagares förmåga och mål. Telefonrådgivningen följs upp med ett telefonsamtal efter ca en vecka.
Har du också deltagit i företagsvandring och kurs tidigare, så finns en gemensam kunskapsbas och referens som underlättar rådgivningen och gör att man kommer längre.

Kontakta Anita Persson, LRF Skåne om du är intresserad.

Aktiviteten delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne