De 22 politikerna lämnade Flyinge nöjda med dagen som de tyckte hade innehållit en bra mix på information och frågor som gav helt ny kunskap.

Svårigheten att få bygglov för ett ridhus, men om du vill bygga en maskinhall går det bra utan bygglov. Även att sälja häst till privatpersoner där konsumentköplagen gäller kan skapa problem. Detta var ett par bland många frågor som lyftes till politikerna.

Från politiken kom ett önskemål att till nästa möte ta upp bostadsbyggande nära hästgårdar.

Kontaktperson: Ewa Marie Rellman, LRF Skåne