Det är viktigt att hitta serier av brott, det vill säga om flera brott kan ha begåtts av samma gärningspersoner. Det är därför angeläget att alla iakttagelser kommer till polisens kännedom, då de kan vara viktiga pusselbitar i arbetet mot dessa brott.
Att vara uppmärksam och berätta sina iakttagelser polisen är alltså viktigt, men det finns också en hel del andra saker som man kan göra för att skydda sin egendom. Här är några tips:

Växtskyddsmedel:
- Förvara växtskyddsmedlet så svåråtkomligt som möjligt för tjuven, i ett låst och larmat utrymme, och även i ett låst skåp i utrymmet om det är möjligt.
- Sätt inte upp märkningsdekaler etc. utanpå lokalen där medlet förvaras. Det räcker att ha det på insidan. Har du stora mängder – rådgör gärna med räddningstjänsten hur du ska skylta på bästa och säkraste sättet ur alla aspekter.
- Märk så många som möjligt av dunkarna eller behållarna med märk-DNA*.
- Vid tidpunkten för leveransen – var uppmärksam och notera avvikande företeelser, exempelvis bilar som kör in på gården eller besök av okända och oväntade personer. Skriv upp bilnummer och signalement.

Diesel:
- Sätt upp larmanordning vid dieseltanken (lampa med rörelsedetektor etc.).
- Ha gärna en indikator inne i bostaden så du märker när något händer.
- Var försiktig med att ingripa men iaktta eventuella bilnummer och signalement och rapportera dessa till polisen.
- Tänk efter om du kan försvåra för tjuven på fler sätt.
- Färga dieseln med stöldskyddsfärg.
- Tänk också på att inte köpa "för billig" diesel, då det mycket väl kan vara stöldgods.

Traktorer:
- Lås och ta ut nyckeln ur traktorn, även om den står inomhus.
- Investera i en elektronisk startspärr (kräver digital kod i nyckeln för att motorn ska gå att starta).
- Installera en GPS-sändare som kan aktiveras om traktorn blir stulen.
- Märk traktorn med så kallad märk-DNA*, exempelvis inne i hytten där det inte slits bort lika lätt.

*Märk-DNA är en osynlig vätska som kan appliceras på värdefulla ägodelar utan att de förstörs eller minskar i värde. Varje flaska innehåller en unik dna-kod som gör det möjligt att koppla samman föremålet med dess rätta ägare. Märkningen är spårbar med UV-lampa.
Läs mer om märk-DNA på polisens hemsida.
(polisen.se – Utsatt för brott – Skydda dig mot brott – Stöld och inbrott - Bo-stadsinbrott – MärkDNA)
Se pressmeddelande Att skydda sig mot stölder i lantbruket.