Här hittar du information från maj 2016 kring ägande- och brukanderätt.