Byggstart Sverige diskuterar höghastighetståg genom Södra Sverige där LRF Skåne finns på plats idag tisdagen den 7 juni.

LRF Skåne föredrar parallella spår med befintliga, på sträckan mellan Malmö och Hässleholm för att stärka den regionala trafiken.