Vellinge kommunstyrelse har ett stort intresse, dels av att lära känna kommunens företag ännu bättre, dels att diskutera och hämta fakta kring livsmedelskvalitet. Åkermarken klassas vanligen via en 10-gradig skala där klass 10 är bästa odlingsjorden – Vellinge kommun är den kommun i landet som har mest åkerjord i högsta klassen. Odlingsjord av hög kvalitet är naturligtvis en av förutsättningarna för ett bra odlingsresultat, en annan faktor är det klimat som finns i Vellinge kommun.

Studieresan startade med buss från kommunhuset i Vellinge där 20 ledande politiker med Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande, i spetsen, hoppade på. Målsättningen var att besöka gårdar med olika typer av odlingssystem och grödor. Kommunstyrelsen, styrelsen i Vellinge LRF-avdelning samt olika externa experter bl.a. ledande rådgivare från Hushållningssällskapet i Skåne, agronom specialiserad på analyser och mätningar i odlingarna, odlare m.fl. deltog.

Vi besökte gårdar med olika inriktning för att kunna diskutera odlingen och djuruppfödningen på ett sakligt sätt med de olika företrädarna, allt för att ge kommunstyrelsen en så klar och faktabaserad bild som möjligt om hinder och möjligheter i näringen.

Bussen stannade först till vid fantastiska Eskilstorps Strandängar. Ett stort, mycket vackert område som sköts av odlarna i närområdet med omkring 6 km staket. Här går betesdjur från stora delar av landet.
Gränsbo potatis AB som packar 12.000 ton potatis/år. Företaget ägs och drivs av Ulf och Elna som dessutom blev nominerade till årets företagare och dessutom vann utmärkelsen med den äran.
Lönnslätts Bär drivs av Mats Olsson och är specialiserade på jordgubbsodling. Vid högsäsong plockas hela 30.000 liter jordgubbar per dag. Här fick besökarna smaka olika sorters jordgubbar och jämföra smakerna.
Månstorps Kungsgård, vid Månstorps Gavlar, presenterades av Helen Nilsson. Företaget har både växtodling och djuruppfödning. De visade sin största traktor som var utrustad med band för att klara backarna "norr om landsvägen"!
Broddahills lantbruksföretag drivs av Göran Brodde som berättade om hur de utvecklat lantbruksföretaget i olika riktningar bland annat med utvecklad form av "bed and breakfast".
Bjud Grönsaker, Ulf Danielsson, har 100 anställda och skördar omkring 5.000 ton grönsaker per år. Ett mycket imponerande företag som odlar olika typer av grönsaker. Odlingarna syns väl när man åker ur Vellinge med riktning mot Östra Grevie.

Besökta odlare är specialister på olika typer av odling och odlingssystem. Som i alla andra verksamheter är det viktigt att man gör rätt och det är det även när man producerar basen till våra livsmedel. Nils Yngvesson, som i många år varit rådgivningschef från Hushållningssällskapet, höll en mycket uppskattad diskussionsstund efter lunchen.

En högklassig råvara är en förutsättning för ett bra livsmedel. Vi fick lära oss vikten av att odlingen är frisk och inte har någon sjukdom. Vid ekologisk odling kan det t.ex. vara svårt att undvika bristsjukdomar i odlingen. Om odlingen har näringsbrist ökar oftast halten klorid och kadmium i skörden och det vill vi absolut inte ha i våra livsmedel. För att få veta odlingens näringstillstånd använder odlaren olika typer av analyser. Man analyserar vattnet, jorden och växten för att få veta odlingens hälsotillstånd och kunna tillföra det som behövs innan grödan blir sjuk och bristsymptom uppträder. Genom rätt näringstillförsel till odlingen får man bästa odlingen, lägsta växtnäringskostnaderna och minsta läckaget till miljön.

Nämnda studieresa, som naturligtvis berikar både Vellinge kommunstyrelse och ledningen för Vellinge LRF-avdelning, är ett lysande exempel på hur kommun och näringsliv kan samarbeta i en mycket positiv anda och helt klart bidra till att öka livsmedelskvaliteten i området.

Vid anteckningsblocket
Håkan Skoug, agronom