Under måndagen, 26 september, följde drygt 20 tjänstemän och politiker från Sjöbo kommun med LRFs kommungrupp för att diskutera det svenska lantbrukets utmaningar.

Start med presentation av Övedsklosters växtodling, skogsbruk och övriga verksamheter. Besöket avslutades med fika på caféet.

Göran Kihlstrand, LRF Skåne, gjorde en kort genomgång Vattendirektivet, Vattenverksamhetsutredningen och Dricksvattenutredningen.

Därefter fortsatte vi till Torpsbäcken där Ekologgrupp från Landskrona presenterade några av de åtgärder som hittills är gjorda i bäcken. Exempel på detta är två-stegs-dike och strukturkalkning. Arbetet i bäcken för att minska näringsläckage kommer att fortsätta framöver.