Tio i topp-listan för Skåne toppas av företag med växtodling, betesdrift och skogsbruk. Det visar en ny rapport från LRF om det gröna näringslivet och dess betydelse för samhället. Rapporten presenterar ny fakta om vad de gröna näringarna erbjuder i form av sysselsättning och tillväxt, hållbar utveckling och en levande landsbygd.

Det gröna näringslivet i Skåne bidrar bland annat med:

- 5,7 % av jobben finns i gröna näringslivet

- 32.900 är sysselsatta inom det gröna näringslivet, varav 26.100 inom jordbruket

Du hittar rapporten för Skåne i sin helhet här till höger.

Till nationella rapporten Det gröna näringslivet - Sverige