Idag höll i LRFs Kommungrupp i Bromölla möte med representanter från kommunen.

De som deltog var kommunchef Marie Wäppling, näringslivschef, Per-Anders Green samt kommunstyrelsens ordförande Jenny Önnevik. Vi hade ett mycket bra möte där vi diskuterade lantbruket i kommunen och i stort.

Vi pratade också om vikten av att handla lokalt för att stödja öppna landskap och företagarna i bygden med mera.

Deras förråd fylldes på med bra argument för att upphandla svenskt i största möjliga omfattning.

Fakta som LRF tagit fram om lantbruket i kommunen kom väl till pass som diskussionsunderlag.

Mötet höll vi i en nybyggd maskinhall/verkstad/ungdjursstall och vi bjöd på förmiddagsfika.

Thomas Wildt-Persson
ordförande