Årets nötköttsföretagare 2013 Jens Fjelkner, Sjövången, Rinkaby, berättade om landsbygdens möjligheter och utmaningar.

Jens berättade om att odla intill vatten där vattennivån förändras under åren, men också hur man bibehåller mullhalt, näringstillgången i jorden med djurproduktion och växtodling.

Vi politiker behöver kanske tänka annorlunda när vi exploaterar åkermark så att lantbruksföretagaren kan bibehålla rationella brukningsenheter där bland annat miljöhänsyn tas, uttryckte Thomas Hansson.

Marianne Andersson, ordförande LRF Skåne, lyfte lantbrukarnas förutsättningar att producera med hänsyn till infrastrukturen. Hon lyfte också framtagandet av en skånsk livsmedelsstrategi som ett positivt samarbete.

På bilden testas politikernas kännedom om i vilket land huvudägarna har sitt säte när det gäller den skånska livsmedelsindustrin. Här konstaterades att vi behöver kännedom om hur ägarna tänker marknad. 

Vi kommer tillsammans att fortsätta med fler mötesplatser och samtal kring livsmedelsföretagande.