Påverkansarbetet i Östra Göinge startade redan vecka 38 med att Stig Lundström och Lars Gustafsson från kommungruppen deltog på kommunfullmäktiges möte. Här fick ledamöterna information om lant- och skogsbrukets betydelse för Östra Göinge kommun, hur stor näringen är och vilken betydelse den har för sysselsättningen, miljön och infrastrukturen, bland annat. Stig och Lars avslutade sitt anförande med att bjuda in politikerna till Bonderundan som skulle gå av stapeln lördagen den 1 oktober.

Fem gårdar öppnade sina portar under lördagen mellan kl 11-14. Och 800 besökare kom!
Kommungruppen hade annonserat i Göingebladet med karta över var de fem gårdarna fanns att hitta. Dessutom var det Glimåkra marknad denna helgen och där passade kommungruppen också på att prata med folk om svensk mat och lantbrukets betydelse för samhället.

Skog, mjölkproduktion, nötköttsproduktion, växtodling och biogas var de verksamheter som besökarna kunde få veta mer om på gårdarna. Det gavs också möjlighet att besöka två gårdsbutiker för den köpsugne!

Det visade sig att det var en hel del besökare som aldrig varit ute i skogarna kring Sibbhult och ej heller fått höra Stig Lundström berätta som sin damm och historien kring hur den under 50 år förändrats från betesmark, vidare till granskog och sen lövskog för att nu vara en damm. En utveckling som anpassats efter samhällets behov.
"Det här visste vi ju inte" var det många som konstaterade efter den guidade turen.