Hässleholms Kommungrupp träffade Bengt-Arne Persson, kommunchef, Mats Sturesson, kommunalråd, Lena Wallentheim, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd samt Pär Palmgren, oppositionsråd under måndagen den 3 oktober.

Det mesta kretsade runt skogsfrågor, men även fibernät och förnyelsebart byggmaterial lyftes.

Ann Marke, kommungruppen, informerade om hur en skog ska skötas med aspekt både på produktion och miljö samt användning av trä vid husbygge
Kommunledningen presenterade hur de såg på detta och informerade om hur kommunens skogar sköts.

Alla var nöjda och tyckte det varit ett bra och givande möte från kommunledningens och kommungruppens håll.
De bestämde att hålla ett nytt möte till våren.