"Stad-Land på min gård och i företagandet" berättade
Fredrik Krokstorp, Krokstorps gård, Påarp, om (bilden).

Det diskuterades om vilka utmaningar och fördes en dialog kring Stad-Land i samverkan. De mest aktuella frågor lyftes, såsom:
- förnybar energi, särskilt aktuell är frågan om biogas
- andelen svensk livsmedelsråvara i offentlig upphandling
- utbyggnad av bredband på landsbygden
fortsatt fokus på att "värna" bra odlingsmark (från tidigare möten)

Dagen avslutades med vad vi gemensamt ser som särskilt viktiga frågor för framtiden.