Temat för kvällen var Vad händer härnäst i den regionala livsmedelsstrategin? Anita Persson, LRF Skåne, berättade om att det handlar om att utveckla och stärka den skånska matproduktionen, skapa jobb och hållbar tillväxt.

Christian Jörgensen, Agrifood Economic Centre pratade kring Vertikal integration i livsmedelskedjan, Ingegärd Sjöholm, professor i livsmedelsteknik, Lunds univeristet kring Från råvara till färdigt livsmedel, Viktor Assmundson, LRF Konsult, om Vad skulle du göra om du fick tid över? och Lisa Germundsson, SLU informerade om aktuellt på SLU.