Dagen gav möjligheter för producenter att marknadsföra sina produkter till ICA.
Producenterna kunde också få sina produkter bedömda av en marknadspanel som bestod av kock, Ica-handlare och representant från LRF. De bedömde smak, utseende och marknadsföring bland annat.

Maria Hofvendahl Svensson, LRF Skåne, hälsade välkommen och lämnade ordet till Sören Persson, LRF riks och Dan Jacobsson, Ica som presenterade samarbetet LRF - ICA.

Stefan Wieloch, Ica, Eslöv, höll föredrag om lyckade affärer och gav goda exempel.

På bilden ses marknadspanelens favoriter Gyegården, Hällestadsvamp, Fornkorn, Skånsk Chili, och Fridshills kyckling.
Till höger på bilden syns delar av marknadspanelen med Eva Thuresson, Allé, Thomas Andersson, ICA Maxi Bromölla och Niklas Rapp, ICA-kock.

Vi hoppas på att detta ska skapa goda och hållbara affärer.

Lantbruksnytt var på plats - lyssna och se inslaget!