1. Energimarknadsinspektionen avslår E.ON Elnät Sverige AB:s (556070-6060) ansökan om nätkoncession för linje avseende en 130 kV luftledning och en 130 kV markkabel från Rinkaby till Kristianstad N i Kristianstad kommun, Skåne län.

2. Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kan. miljöbalken.

Läs mer i pdf Beslut 2013-102289 i kolumnen till höger.