Ett drygt 100-tal deltagare kom för att lyssna på Perspektiv på svensk nötköttsproduktion och Tillväxt Nötkött - Hur behåller vi farten? Lennart Wikström, Tejarps Förlag AB.
Biffen i ugnen – hur smakar den? - Tillagningens betydelse för måltidsupplevelsen, Eva Thuresson, Kock, Allé på Österlen, Svinaberga
Köttkvalitet - Parametrar som påverkar och hur kan vi möta marknaden, Anders H Karlsson, Husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara. 

Svensk nötköttsproduktion i ett hållbarhetsperspektiv i världen - Hur möter vi handeln och våra konsumenter, Christian Swensson, Biosystem och teknologi, SLU Alnarp

Omvärldsspaning - OECD/FAO prognos för nötköttsproduktion fram till 2025 samt resultat från
Agri Benchmark om svensk nötköttsproduktion i ett världsperspektiv, Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen AB.
 
Nya möjligheter att hålla ordning på och registrera djuren genom digitalisering och bättre management
- Ett exempel från England, Sally Ashwell, Farmplan

Och till sist Framgångsrik företagsledning - Vad bör vi fokusera på? Ove Karlsson, Kompetenscentrum företagsledning, SLU Alnarp.

Lantbruksnytt var på plats, lyssna gärna på inslaget från Alnarps Nötköttsdag.