Drygt 20 ledamöter från de skånska kommungrupperna deltog vid kvällens utbildning.

Utbildningen var indelade i två delar:

Den kommunala beslutsprocessen med Erik Evestam, LRFs äganderättsgrupp.

När myndigheter och andra aktörer vill komma åt privat mark med Maria Nilsson, LRF Konsult

Utvärderingen av utbildningen visade på nöjda deltagare.