Dagen handlade om ett ökat intresse för närodlat och svenskt - och hur tar vi tillvara potentialen? Priserna på svenska livsmedel ligger i många fall över billigare import. Handelns intresse för svenskmärkning av EMV-produkter ökar.

• Vad innebär detta för svensk livsmedelsproduktion?
• Hur säkerställer vi att odlaren/uppfödaren får del av mervärdet nu och framöver? Så att svenska odlare/uppfödare kan investera och växa.
• Hur utvecklar vi de svenska mervärdena ytterligare? Konkurrenterna ligger inte på latsidan.

Lyssna på initierade talare från hela kedjan:
• Maria Forshufvud VD på Svenskmärkning AB
• Åsa Odell vice ordförande LRF
• Michael Riedel, färskvaruchef vid Bergendahlsgruppen
• Fredrik Fernqvist, SLU Alnarp
• Erik O R Bengtsson, Karlsfälts gård
• Otto Ramsay, Kullalamm - se bilden.