Det blir allt vanligare att skogsägare hindras från att bruka sin skog för att den klassats som nyckelbiotop, eller för att man hittat olika växter eller djur i skogen. Vid den här typen av intrång får skogsägaren sällan någon ersättning. Vi kommer berätta om vad artskyddsförordningen innebär och vad det innebär att en skog klassas som nyckelbiotop, vad detta får för konsekvenser för skogsägaren och vad LRF Skogsägarna gör för att komma till rätta med problemen.

Anmälan: Anmälan görs via länken senast den 15 jan - läs mer här

Så här fungerar det:
• Du anmäler dig senast 15 januari
• Du får en länk till det digitala rummet mailad till dig måndagen den 16 januari
• Detta mail innehåller den information du behöver för att kunna ta del av mötet
• OBS! Fungerar också på surfplatta eller smartphone (app "Adobe Connect mobile" behövs).
• Mötet rymmer 500 deltagare, först till kvarn principen appliceras vid anmälan. Mötet kommer spelas in och kommer läggas upp på LRFs hemsida.

Väl mött den 17 januari!