Ann-Oliv och Bengt Bengtsson har tilldelats "Gröna hjärtat"  -  för att i upp- och nedgång stått fast och utvecklat sin verksamhet inom grisproduktionen på ett hållbart sätt och alltid värnat om djurens och de anställdas miljö. De har också praktiserat "integration" långt innan det stod på politikernas agenda!

Årets Werner delas ut till "den person som genom sina unika insatser inom restaurang- och storhushållsbranschen främjar svensk matkultur". 2016 delades priset ut till Gunnel Stuhr-Olsson, Special Food Manager, Findus, för sitt framgångsrika arbete med att öka den gastronomiska upplevelsen för personer med tugg- och svälgsvarigheter.

Foto: Ewa Marie Rellman