Direktionen för Ystad-Österlemegionens miljöförbund beslutar att med stöd av 36 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62, senast ändrad genom SJVFS 2015:21) om miljöhänsyn i jordbruket, medge dispens till spridning av gödsel utan efterföljande nedmyllning inom fyra timmar på fält med känsliga grödor och vinderosionskänslig jord inom Simrishamns-, Ystads- och Tomelillas kommuner.

Läs mer i pdf till höger här på sidan.