Regionordförande Marianne Andersson informerade om aktuella frågor för LRF Skåne till deltagarna vid träff för nyvalda tisdagen den 9 maj 2017.

Under kvällen diskuterades de olika uppdragen och vad de innebär, samt kommande aktiviteter.