Smågrisproduktion, kycklinguppfödning och en solelsanläggning. Ja, det var vad politiker och tjänstemän från kommunen fick uppleva då LRFs Kommungrupp i Ängelholm bjöd in för att öka förståelsen för lantbrukets villkor.

Under färden mellan gårdarna blev deltagarna informerade om de olika grödorna som dök upp längs vägen. Det var höstvete för brödbak, raps till matolja, maltkorn och åkerbönor till djurfoder.

Första besöket gjordes hos familjen Eriksson, Ellekärr, Munka- Ljungby, där Nils Erik och Mari Helen berättade om smågrisproduktionen.

Bröderna Torbjörn och Vallentin Persson, Tåstarp, informerade om uppfödning av slaktkyckling och sista stoppet gjordes hos kommungruppens ordförande Bengt Nilsson, Gånarp, där solelsanläggningen förevisades. Här bjöds deltagarna på lunch och fick samtidigt en genomgång av de frågor som kommungruppen har i fokus, som åkermarksanvändning, offentlig upphandling och livsmedelsberedskapen.

Bussturen och studiebesöken är ett led i strävan att hålla kommunledningen informerad om lantbrukets förutsättningar i Ängelholms kommun och deltagarna verkade nöjda med dagen och tackade för turen.

Bengt Nilsson
kommungruppsordförande