Mellan 1500 och 2000 besök gjordes på de sex gårdar som valde att visa upp sin verksamhet.

- Vi gör det här för att sprida kunskap och informera om de gröna näringarna i kommunen" säger kommungruppsordförande Bengt Nilsson, på språng mellan ett par av gårdarna.

Arrangör var Ängelholms Näringsliv och LRF:s kommungrupp i Ängelholm. Av alla glada miner och uppskattande kommentarer var det ett arrangemang som gick hem hos besökarna.