Hampus Plantman, LRF Ungdomen i Skåne, hälsade ungdomarna och representanter för Svenska Skogsplantor, sågverkskoncernen VIDA och Södra skogsägarna välkomna och berättade om sin gård, dess storlek, inriktning, filosofi etc. Deltagarna promenerade sedan till en föryngring som markberetts och planterats med gran. Hampus berättade hur de tänkt när de gjorde sina val av föryngringsmetod och plantmaterial samt målet med beståndet i framtiden.

Andreas Jönsson från Svenska Skogsplantor berättade om deras sortiment och om ståndortsanpassning av trädslag samt hur plantantal per ha påverkar tillväxt och kvalitetsutveckling.
Promenaden gick vidare till ungskogen där vi fick information om vikten av att röja beståndet under mantrat "skulle du låta bli att gallra i ditt grönsaksland?".
Vill vi ha 10 000 stammar/ha i beståndet eller ett bestånd med samma tillväxt som tidigare fast med 2.500st/ha? Då väljer man dessutom vilket trädslag som är lämpligast att satsa på, den förädlade granen eller självföryngrad björk.

Så fortsatte vi genom gallringsfasen och avslutade med att prata om den mogna skogen, där vi jämställde den mogna granskogen med en mogen veteåker. Det är då det är dags att skörda och låta investeringarna man gjort under omloppstiden bära frukt och skörda beståndet. Vi diskuterade även riskerna med att låta ett bestånd stå för länge då rotrötan sprider sig i det svenska skogsbruket, samt att risken för storm alltid är närvarande!

Dagen avslutades med korvgrillning som VIDA och Svenska Skogsplantor bjöd på, samt en avslutande diskussion i skymningen.

Hampus Plantman - hampus.plantman@vida.se