Palle Borgström pratade om livsmedelsstrategin, jordbrukets villkor, att det finns många som vill vara med och ha synpunkter på jord- och skogsbruket, samt att det är inte alltid politikerna lyssnar.

Temat för konferensen var Ett starkt LRF och hur vi värvar fler medlemmar.

Bland annat medverkade internsäljare Staffan Dockenfelt, Ängelholm, som under det senast året värvat 158 nya medlemmar.

Under kvällen fick deltagarna en uppgift att kontakta en medlem som ska lösa in sitt tredje medlemskap under 2018. Många positiva samtal.

På bilden diskuterar Stig Lundström LRF-aktuella frågor med Anders Karlsson, LRF riks och Palle Borgström, förbundsordförande.