Beslut motionsbehandling LRF Skånes stämma den 22 mars 2017 samt skrivelser till LRF Skånes styrelse hittar du i pdf till höger.