Eva och Arne Engkvist, Brita och Nils-Erik Bengtsson tilldelas "Gröna Hjärtat" 2018 vid årsmötet i Ottarps lokalavdelning:

- För mångårigt engagemang i styrelser och arbetsgrupper, och
- För ett utomordentligt arbete med att belysa bygdens och lantbrukets utveckling med bilder och skrifter i vår studiecirkel "Om väggar kunde tala".

Foto: Ewa Marie Rellman