Har du utrymme i din gödselbehållare eller behöver du tillgång till lagringskapacitet för gödsel - använd då LRF Skånes facebook. Där kan du lämna dina uppgifter om mängd, kapacitet med mera och dina kontaktuppgifter.
Ni tar sedan själv kontakt med varandra.

Till Facebook-sidan