Just nu är det Ekokonferens på Skånesemin. Deltagarna får faktabaserad information för att kunna ställa om till ekologisk produktion eller utöka befintliga ekoproduktion samt senaste analyserna om marknaden för svenska ekoråvaror.

Marianne Andersson, regionordförande, hälsade välkommen och Lena Åsheim, riksförbundsstyrelsen, inledde dagen.

Under förmiddagen har det handlat om ökad ekologisk produktion kan göra svenskt lantbruk mera lönsamt med lantbruksekonom Lars Jonasson och Ekomarknaden och priserna i olika produktionsgrenar med Eva Hagström Öberg från Regna Mat och Miljö

Vidare har Stefan Nypelius från LRF Konsult pratat om boksluten, en jämförelse av lönsamheten mellan ekologisk och konventionell produktion.

Carina Sonesson, ekologisk lantbrukare, Gunnaröd, intervjuades kring sitt företag.

Under lunchen blev det mingel och besök montrar med frågor till företagen.

Läs mer Ökad svensk ekologisk produktion