Ett 15-tal deltagare var på plats på Skånesemin och bla diskuterades nya tekniker för produktion av fordonsgas på gårdsnivå till egna maskiner.
- Det finns intresse av att ha ett demoprojekt hos skånska lantbrukare i mellanbygd med kor och skog, berättade Gustav Rogstrand från RISE (fd JTI).

Dessutom fick deltagarna information om möjligheterna att söka gödselgasstöd, investeringsstöd och medel från klimatklivet för lokala klimatinvesteringar. Biogas från gödsel anses vara av stort intresse ur klimatsynpunkt.

Den 10 april i Örkelljunga blir nästa träff med fokus på att producera biogas småskaligt och studiebesök på gård med en Biolectric-anläggning. Aktiviteten vänder sig främst till lantbrukare med djurproduktion. Mer information och anmälan på https://www.lrf.se/mitt-lrf/aktiviteter/skane/2018/04/biogaproduktion-ger-nya-mojligheter/

Aktiviteterna arrangeras som ett samarbete mellan Biogas 2020, Biogas Syd och LRF. Om du vill veta mer om initiativen går det bra att kontakta Annie Drottberger, företagsutvecklare på LRF Skåne på annie.drottberger@lrf.se eller 0413-55 90 18.